Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o voľné pracovné miesto

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno/priezvisko: _____________________________________________

Bydlisko: ___________________________________________________

Dátum narodenia: ____________________________________________

(ďalej len „dotknutá osoba“ )

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Prevádzkovateľovi: 

ZORAS, s.r.o. 

Polianky 7A, 84101 Bratislava

IČO: 53042212, DIČ: SK2121271339

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh na účel:  uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa

súhlas poskytujem na obdobie[1]: _______________

(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)

Dátum _____________________                                   ______________________________

podpis

[1] V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

Viac tu: https://gravityblankets.sk/hladame-novu-posilu-do-timu-zoras/

SHOPPING BAG 0

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.